Make your own free website on Tripod.comBencana & Malapetaka
Maka mereka mendustakannya, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka
( Surah Al-Ankabuut Ayat 37 )


Tiada suatu bencana pun yang menimpa di dunia ini dan ( tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab ( Luh Mahfuz ) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
( Surah Al-Hadiid Ayat 22 )

Dengan merenung dan memikirkan bencana dan malapetaka yang ditimpakan oleh Allah SWT ke atas manusia dapatlah kita sebagai insan yang lemah dan kerdil ini mengambil iktibar bahawa Kekuasaan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya